UROK 2023 BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Prof. Dr. İbtisam Lale Atahan Sözel Bildiri Ödülü

Prof. Dr. Seyfettin Kuter Medikal Fizik Ödülü

TROD Sözel Bildiri Ödülü

TROD Poster Bildiri Ödülü

UROK 2023 KONGRE ÖDÜLLERİ

UROK 2023 kongresinde 2021-2022 yıllarında yayınlanmış, TROD üyelerinden gelen dört yayına Kongre Ödülü verilecektir.

TROD Prof. Dr. Nijad Bilge Ödülü
TROD Prof. Dr. Reha Uzel Ödülü
TROD Prof. Dr. Gökhan Töre Ödülü
TROD Prof. Dr. Emin Darendeliler Ödülü

Ödül Kriterleri

UROK ödülleri başvurusu www.trod.org.tr ‘Ödül, Burs ve Destekler’ sekmesinden yapılacaktır.
Yayın başvurusu yapan kişi diğer çalışmacıların ödül başvurusu için onayını yazılı olarak almalıdır.
Çalışmanın ödüle ait yıl içinde yayınlanmış olması gerekmektedir. Basım halinde (in press yayınlarla) başvuru yapılamaz.
Yayının cilt, sayfa numaralarının belli olması şarttır. DOI numarasının alınması ve online yayınlanması yeterli değildir.
Aynı üye birden fazla yayın destek ödülü için başvuru yapamaz.
Çalışmanın Türkiye’de yapılmış olması gerekmektedir.
Değerlendirmede çalışmanın çok merkezli olması, prospektif planlanması, yayın içeriği vb kriterler göz önüne alınacaktır.
Başvuruda yayının bir örneği ve derginin en son impact factor’ünü gösteren belge de sunulacaktır.
Kriterlerin eşitliği durumunda yıllık toplam ödül bütçesi değiştirilmeden ödül adaylar arasında TROD yönetim kurulu tarafından paylaştırılır.
Para ödülü başvuru sahibine verilecektir.
Son başvuru tarihi 15 Ocak 2023’dir. Ödüller 2023 UROK’ta dağıtılacaktır.

TROD BRAKİTERAPİ ÖDÜLÜ

Ödül Kriterleri

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) ülkemizde brakiterapi konusundaki araştırmaları desteklemek, araştırmaların sayı ve kalitesinin yükselmesini teşvik etmek için “Brakiterapi Ödülü” koymuştur.
Brakiterapi biyolojisi, brakiterapi fiziği veya klinik brakiterapi alanında yapılmış ve ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makaleleri ödüle aday olabilir.
Ödül başvurusu bizzat yayın sahibi tarafından UROK web sitesi üzerinden yapılacaktır.
Ödüle aday olan yayındaki ilk isim veya iletişim kişisi (corresponding author) Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Brakiterapi Çalışma Grubu (TROD-BrG) üyesi olmalıdır.
Yayının Türkiye’deki araştırma kurumlarında yapılmış ve SCI veya SCI-Expanded kapsamındaki bir dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması gereklidir.
2023 yılında verilecek ödül 2021-2022 yılları arasında yayınlanmış olmalıdır. Basım halinde (in press yayınlarla) başvuru yapılamaz.
Seçim TROD yönetim kurulunun TROD-BrG üyeleri arasından belirlediği 5 kişilik jüri tarafından yapılacaktır.
Seçimde yayınlanan derginin akademik saygınlığı, çalışmanın bilimsel katkısı, ve bilimsel etik kurallara uygunluğu göz önüne alınacaktır.
Başvuruda yayının bir örneği/yayına kabul belgesi ve derginin en son impakt faktörünü gösteren belge sunulacaktır.
Başvuru esnasında yayında adı olan yazarların tümünün yazılı onayları ekte sunulmalıdır.
Başvuru döneminde aynı yayınla TROD’un verdiği başka bir ödüle başvuru yapılamaz.
Para ödülü başvuru sahibine verilecektir.
Son başvuru tarihi 15 Ocak 2023′dir.